Andres

  Õppetöö 

  Uurimistöö

  Pisut endast

  Research

  About Me

Alustatud 1999.a.
Uuendatud 2008.a.
Külastusi enne 2016.a.
3056, uusi:

Andres Trikkel

Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratooriumi vanemteadur ja füüsikalise keemia õppetooli professor (tehnikateaduste doktor, keemiatehnika)

Tallinna Tehnikaülikool,
Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium,
Ehitajate tee 5,
19086 Tallinn

Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud, lugenud mitmeid keemia baaskursusi (Üldine keemia, Anorgaaniline keemia, Keemia ja materjaliõpetus, Materjalide korrosioon, Elektrokeemia, Anorgaaniliste ainete tehnoloogia, Termiline analüüs).
Teadustöö on seotud keskkonnaprobleemidega (protsessid ja sorbendid vääveldioksiidi ja süsinikdioksiidi püüdmiseks, gaasiliste ja tahkete tööstusheitmete utiliseerimine, põlemisprotsesside keemia, keevkihttehnoloogia, termiline analüüs, heterogeensete reaktsioonide kineetika).

Sen. Res. Sci. of the Laboratory of Inorganic Materials and Prof. of the Chair of Physical Chemistry, Tallinn University of Technology (Ph. D. in Chemical Engineering)

Tallinn University of Technology,
Laboratory of Inorganic Materials,
Ehitajate tee 5,
19086 Tallinn,
ESTONIA

Professor of Tallinn University of Technology (TUT), lecturing several basic courses of chemistry (General Chemistry, Inorganic Chemistry, Chemistry and Materials Technology, Corrosion of Materials, Electrochemistry, Inorganic Technology, Thermal Analysis).
Research is focused on environmental problems (processes and sorbents for sulphur dioxide and carbon dioxide capture, utilization of gaseous and solid industrial wastes, chemistry of combustion processes, fluidized bed technology, thermal analysis, kinetics of heterogeneous processes).

 


andres.trikkel@ttu.ee
atrik59@gmail.com