Üldine keemia

Ainet loeti diplomiõppe üliõpilastele aastatel 1999...2002

 

Loengumaterjalid

Materjalid laboriteks

Kordamisküsimused  laboratoorsete tööde kohta (nende baasil koostatakse ka kontrolltöö ülesanded)
 • Laboratoorne töö 1.  Gaasid. Süsinikdioksiidi molaarmassi määramine
  Juhend   (2 lk. ühel)
   
 • Laboratoorne töö 2.  Keemilise reaktsiooni kiirus. Reaktsioonikiiruse sõltuvus lähteainete kontsentratsioonist ja temperatuurist
  Juhend   (2 lk. ühel)
   
 • Laboratoorne töö 3.  Lahused I. NaCl sisalduse määramine liiva ja soola segus
  Juhend   (2 lk. ühel)
   
 • Laboratoorne töö 4.  Lahused II. HCl kontsentratsiooni määramine tiitrimisega, pH
  Juhend   (2 lk. ühel)
   
 • Laboratoorne töö 5.  Vee kareduse määramine ja kõrvaldamine
  Juhend   (2 lk. ühel)
   
 • Laboratoorne töö 6.  Reaktsioonid I. Ioonvahetusreaktsioonid, hüdrolüüs
  Juhend   (2 lk. ühel)
   
 • Laboratoorne töö 7.  Reaktsioonid II. Redoksreaktsioonid
  Juhend   (2 lk. ühel)