KKY 3153 Anorgaaniline keemia

Harjutustundide materjal (A.Trikkel)

Tabel 1:  Elementide peamised oksüdatsiooniastmed ühendites
Tabel 2:  Standardsed redokspotentsiaalid

 

A.Trikkeli loengumaterjal (ainult 2000/2001 õppeaasta kevadsemester)