KYF0061 Füüsikaline keemia I

Loengumaterjalid

Prof. Andres Öpiku loengumaterjalid on üleval õppeinfosüsteemis ÕIS õppeaine leheküljel

Materjalid harjutustundideks ja praktikumideks

Harjutustundide ja praktikumide materjalid on üleval Moodle keskkonnas. Sealt võib leida ka teste iseseisvaks harjutamiseks, kasulikke veebilinke, käsiraamatute tabeleid, näidisülesandeid kontrolltöödeks ning juhised kodutöödeks ja praktikumideks.

KYF0061 aines osalemiseks tuleb sellele e-kursusele kindlasti registreeruda - nii praktikumide protokollide kui kodutööde esitamine toimub eelistatult selles keskkonnas. Ka kursust puudutav jooksev info (tööde-tegemiste ajad, võimalikud muutused tunniplaanis jms) hakkab olema kursuse veebikeskkonnas.

Otselink kursusele

NB!  Kindlasti tuleb kursusele "ametlikult" registreeruda ka õppeinfosüsteemis ÕIS, seda siis loenguõppejõu Andres Öpiku nimega seostatult!