KYF0080 Füüsikaline ja kolloidkeemia

Loengumaterjalid

Õppejõud Andres Trikkeli loengumaterjalid on üleval Moodle keskkonnas. Loenguslaidide jm. materjalide saamiseks tuleb sellele e-kursusele kindlasti registreeruda. Ka loenguid puudutav jooksev info (võimalikud muutused tunniplaanis jms) hakkab olema kursuse veebikeskkonnas.

Otselink kursusele

Materjalid harjutustundideks ja praktikumideks

Harjutustunde ja praktikume annavad õppejõud Jekaterina Reut ja Tiit Nirk. Harjutustundide materjalid on samuti üleval Moodle keskkonnas, kuid mitte samal e-kursuse lehel (Otsida kyf0080 praktikumide e-kursust seostatult Jekaterina Reuti nimega). KYF0080 aines osalemiseks tuleb ka sellele e-kursusele kindlasti registreeruda – nii praktikumide protokollide kui kodutööde esitamine toimub eelistatult selles keskkonnas.

Otselink kursusele

NB!  Kindlasti tuleb kursusele "ametlikult" registreeruda ka õppeinfosüsteemis ÕIS, seda siis loenguõppejõu Andres Trikkeli nimega seostatult! Moodle keskkonnas aga registreeruda, nagu mainitud, mõlemale e-kursusele (loengumaterjalid ja harjutustunnid/praktikumid).