KYF 0090 Materjalide korrosioon (2010 K)

Koht ja aeg

2010.a. kevadel loenguid ei toimu
Õppematerjalidele ligipääasu saamiseks pöörduda õppejõu poole meili teel! Arvestuse saamiseks tuleb sooritada kaks arvestustööd. Konsultatsioonid kokkuleppel õppejõuga.
 

Kursuse materjalid

Sisestage salasõna: