YKI 0020 Keemia alused - Praktikum

Laboratoorsete tööde materjalid 2004 S / 2005 S / 2006 S

 

 

 • Töö nr. 1 Juhend  
  Gaasid. Süsinikdioksiidi molaarmassi määramine. Metalli massi leidmine reaktsioonis eralduva gaasi mahu põhjal.
   
 • Töö nr. 2 Juhend  (vene keeles)
  Lahuste valmistamine. NaCl sisalduse määramine liiva ja soola segus. Soolhappelahuse kontsentratsiooni määramine tiitrimisega
   
 • Töö nr. 3 Juhend  (vene keeles)
  Kiirus ja tasakaal. Reaktsioonikiiruse määramine. Keemiline tasakaal ja reageerivate ainete kontsentratsiooni mõju tasakaalule.
   
 • Töö nr. 4 Juhend  (vene keeles)
  Reaktsioonid elektrolüütide lahustes.

Eestikeelsed laboratoorsete tööde juhendid on avaldatud ka trükisena: "A.Trikkel. Keemia alused. Praktikum. TTÜ Kirjastus. Tallinn, 2004. 88p."
Küsige TTÜ raamatukogust. Siin esitatud juhendites on parandatud mõningad trükisesse sisse jäänud vead.

 

Laboratoorsete tööde materjalid 2003/2004